14 người đang online
°

Thông báo tiếp nhận hô sơ dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 143
100%

 


407 TB-SGTVT (28.02.2023).pdf | TÀI_LIỆU_HƯỚNG_DẪN_SỬ_DỤNG_NGƯỜI_DÂN(1).pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến(02/09/2023 6:55 CH)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) đối với thủ tục cấp giấy phép...(05/07/2023 2:21 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến(02/09/2023 6:55 CH)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) đối với thủ tục cấp giấy phép...(05/07/2023 2:21 CH)

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia...(20/02/2023 9:29 SA)

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, DVC trực tuyến và...(05/01/2023 11:10 SA)