77 người đang online
°

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Công văn số 305/SGTVT-QLVT ngày 20/02/2023)

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
Lượt xem: 70
100%

 


305.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến(02/09/2023 6:55 CH)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) đối với thủ tục cấp giấy phép...(05/07/2023 2:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hô sơ dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận...(28/02/2023 9:54 SA)

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, DVC trực tuyến và...(05/01/2023 11:10 SA)