56 người đang online
°

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, DVC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
Lượt xem: 67
100%

 


36.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến(02/09/2023 6:55 CH)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) đối với thủ tục cấp giấy phép...(05/07/2023 2:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hô sơ dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận...(28/02/2023 9:54 SA)

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia...(20/02/2023 9:29 SA)