55 người đang online
°

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
Lượt xem: 72
100%

 


Chi tiết nội dung văn bản và dự thảo Quyết định: Công văn số 2090/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021

Gửi kèm: 

1. Dự thảo Quyết đinh;

2. Dự thảo Quy định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)