54 người đang online
°

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
Lượt xem: 103
100%

 


Chi tiết nội dung văn bản và dự thảo Quyết định: Công văn số 2090/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021

Gửi kèm: 

1. Dự thảo Quyết đinh;

2. Dự thảo Quy định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công và thực thi công vụ tại Sở...(16/08/2023 9:13 SA)

góp ý dự án Luật Đường bộ (Công văn số 1708/SGTVT-QLVT ngày 07/7/2023)(07/07/2023 9:22 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Công vắn số...(27/06/2023 3:46 CH)

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)