10 người đang online
°

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
Lượt xem: 5
100%

 


1111.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản năm 2022...(17/01/2023 10:20 SA)

Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 68/KH-SGTVT ngày...(11/01/2023 2:38 CH)

Kế hoạch Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 69/KH-SGTVT ngày 11/01/2023)(11/01/2023 2:35 CH)