95 người đang online
°

Thônng Ứng viên đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án, thời gian thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
Lượt xem: 66
100%

 


72.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(10/08/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Thực hiện tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023 (Kế hoạch số 1149/KH-SGTVT...(11/05/2023 10:02 SA)

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(08/02/2023 10:02 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc...(12/12/2022 4:39 CH)

Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải(03/12/2022 5:04 CH)