94 người đang online
°

Công tác phát triển Đảng viên tại Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 05 - 10 - 2023
Lượt xem: 65
100%

Sáng ngày 05/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023, với sự chủ trì của đồng chí Lưu Xuân Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 

 

Sáng ngày 05/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023, với sự chủ trì của đồng chí Lưu Xuân Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

                                           Toàn cảnh Hội nghị

Về tham dự Hội nghị, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải có đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vinh đã báo cáo tham luận về thực trạng, những khó khăn vướng mắc trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác kết nạp đảng và quản lý đảng viên, trong những năm qua Đảng ủy Sở GTVT đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, triển khai quần chúng ưu tú lập hồ sơ xin vào Đảng, giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn thiện hồ sơ sớm được kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đều phát huy tốt vai trò của đảng viên, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc. Do đó, trong 03 năm qua (2020-2022), Đảng bộ Sở GTVT luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng do Đảng ủy khối giao (Chỉ tiêu giao từ năm 2020-2022 là 08, kết nạp được 10 đảng viên). Chỉ tiêu toàn Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là kết nạp 10 đảng viên, trong đó có 60% trong độ tuổi đoàn thanh niên. Từ năm 2020-2022 đã kết nạp 08 đảng viên, trong đó có 62,5% trong độ tuổi đoàn thanh niên. Tuy nhiên, thực tế Ngành GTVT trong năm 2023 và những năm tiếp theo, việc phát triển đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo ở cơ sở. Trong đó, yếu tố khó khăn, quan trọng nhất là nguồn kết nạp. Thực tế trong những năm qua, nguồn kết nạp đảng viên chủ yếu là công chức - viên chức mới được tuyển dụng. Tuy nhiên, hiện nay do chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm của Sở GTVT là rất ít, không tăng mà ngược lại còn phải tinh giản theo lộ trình quy định (không được tuyển dụng mới) nên nguồn kết nạp đảng ngày càng ít. Bên cạnh đó, số đoàn viên hiện có thì một số ít đoàn viên lớn tuổi không có nguyện vọng vào Đảng, một số ít do điều kiện lịch sử (gia đình quần chúng sinh sống trong chế độ cũ) nên khó kết nạp, hoặc cơ quan có thẩm quyền phải thẩm tra, sưu tra nhiều lần kéo dài thời gian do đó công tác kết nạp Đảng viên mới gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, Đảng bộ Sở GTVT được giao 03 chỉ tiêu, với nguồn kết nạp hiện tại khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng do cấp trên giao (9 tháng đầu năm 2023 toàn Đảng bộ chưa có đảng viên mới được kết nạp, do nguồn kết nạp còn ít, một số lớn tuổi, số quần chúng trẻ mới được tuyển dụng đang trong thời gian tập sự, thử việc).

Để đẩy mạnh, thực hiện công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Đảng bộ SGTVT tập trung một số giải pháp sau:

Một là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, tiếp tục thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy đưa vào danh sách đối tượng cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối tổ chức; đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Ba là, hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp đảng viên do Đảng ủy khối giao, căn cứ số lượng nguồn kết nạp thực tế của từng đơn vị, Đảng ủy Sở phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng Chi bộ; đồng thời chỉ đạo sát sao các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên, đề ra giải pháp cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ để phấn đấu thực hiện; chú trọng chất lượng đảng viên, thực hiện nghiêm quy trình khi kết nạp.

Bốn là, thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên./.

                                                                             Hồng Duân - VPS

 

 

Tin liên quan

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời...(15/07/2023 7:05 CH)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với đoàn công tác của Chính phủ(18/05/2023 2:18 CH)

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán...(08/04/2023 5:40 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028(24/03/2023 1:59 CH)

Hội nghị công chức, người lao động Cơ quan Sở năm 2023(23/12/2022 4:11 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời...(15/07/2023 7:05 CH)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với đoàn công tác của Chính phủ(18/05/2023 2:18 CH)

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán...(08/04/2023 5:40 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028(24/03/2023 1:59 CH)

Hội nghị công chức, người lao động Cơ quan Sở năm 2023(23/12/2022 4:11 CH)