83 người đang online
°

Kế hoạch Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch số 2153/KH-SGTVT ngày 20/9/2022)

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
Lượt xem: 124
100%

 


KH Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(10/08/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Thực hiện tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023 (Kế hoạch số 1149/KH-SGTVT...(11/05/2023 10:02 SA)

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(08/02/2023 10:02 SA)

Thônng Ứng viên đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án, thời gian thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển...(11/01/2023 11:04 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc...(12/12/2022 4:39 CH)