348 người đang online
°

THÔNG BÁO Về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Biển số xe 85C-009.26) - Thông báo số 2122/SGTVT-QLVT ngày 15/9/2022

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
Lượt xem: 142
100%

 


2122 SGTVT-QLVT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(11/08/2023 4:36 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Thông báo số 1686/SGTVT-QLVT ngày 05/07/2023)(05/07/2023 2:42 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải (Quyết định số 208/QĐ-SGTVT ngày 24/5/2023)(25/05/2023 2:21 CH)

Thông báo phương tiện (BKS 85C05655 của Hợp tác xã vận tải ô tô Số 1) không được kinh doanh vận...(07/04/2023 5:15 CH)

Thông báo phương tiện (BKS 85H00199 của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mười) không được kinh doanh vận...(07/04/2023 5:12 CH)