9 người đang online
°

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 (Báo cáo số 2065/BC-SGTVT ngày 09/9/2022)

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 109
100%

 


Bao-cao-CCHC-quy-III-nam-2022 (09-09-2022).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(23/11/2022 8:31 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022(15/11/2022 8:25 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022(14/11/2022 8:29 SA)