26 người đang online
°

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc công trình Sửa chữa Đường tỉnh 703 (Bảo An - Phước Dân)

Đăng ngày 08 - 03 - 2022
Lượt xem: 164
100%

 


Du-thao-QD-KQLCNT-GOI-SO-1-KHAO-SAT-LAP-BCKTKT-DT703(07.03.2022_15h48p23)_signed.pdf

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thẩm tra Báo cáo kinh tế -...(08/03/2022 4:39 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát xây dựng...(08/03/2022 4:38 CH)

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công...(30/08/2022 4:48 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thẩm tra Báo cáo kinh tế -...(08/03/2022 4:39 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát xây dựng...(08/03/2022 4:38 CH)

Một số nguyên nhân công trình giao thông nông thôn sau một thời gian đầu tư bị xuống cấp(02/10/2017 3:46 SA)

Kiểm soát trọng tải xe lưu thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn(21/08/2017 3:44 SA)