85 người đang online
°

Kiểm soát trọng tải xe lưu thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn

Đăng ngày 21 - 08 - 2017
Lượt xem: 514
100%

 

Có thể nói hệ thống giao thông nông thôn trên toàn tỉnh trong thời gian qua đã có bước phát triển cả về lượng và chất, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cụ thể là trên toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hơn 360 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được xây dựng.

Để đảm bảo tính bền vững của công trình giao thông nông thôn thì việc kiểm soát trọng tải xe cũng cần phải được đặt ra.

Theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”. Tải trọng trục thiết kế (trục đơn phía sau) đối với đường cấp A là 6 tấn; đường cấp B, C là 2,5 tấn; tương ứng với tải trọng thiết kế như vậy thì sức chở của xe lưu thông trên đường đối với đường cấp A là 3,5 tấn; cấp B, C là 1,2 tấn; cộng sức chở và trọng lượng xe thì tổng trọng lượng toàn bộ xe lưu thông trên đường đối với đường cấp A là 8 tấn, đường cấp B, C là 3,5 tấn.

Như vậy, đối với đường giao thông nông thôn, các loại phương tiện tham gia giao thông bao gồm xe đạp, xe máy, xe con, xe công nông, xe bò, xe tải nhỏ, xe tải trung, còn đối với cấp D thì không cho phép xe ô tô lưu thông.

Để hạn chế, kiểm soát tải trọng, theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn, trong đó có quy định về cắm biển “hạn chế trọng lượng toàn bộ xe”; đồng thời qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ký hiệu là QCVN 41/2016/BGTVT có qui định về đặt biển hạn chế tải trọng. Theo những qui định này thì tùy thuộc vào cấp đường, đặt biển hạn chế tải trọng trên đường giao thông nông thôn để hạn chế xe quá tải cụ thể là phải đặt biển hạn chế tải trọng: Biển P.115; đường cấp A là 8 tấn; đường cấp B, C là 3,5 tấn./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công...(30/08/2022 4:48 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thẩm tra Báo cáo kinh tế -...(08/03/2022 4:39 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát xây dựng...(08/03/2022 4:38 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh...(08/03/2022 4:36 CH)

Một số nguyên nhân công trình giao thông nông thôn sau một thời gian đầu tư bị xuống cấp(02/10/2017 3:46 SA)