15 người đang online
°

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 12 - 04 - 2022
Lượt xem: 47
100%

 


Lay-y-kien-QD-Gia-xe-qua-ben.pdf | 1. Du-thao-QD-Gia-dich-vu-xe-ra-vao-ben.doc | . Bao-cao-danh-gia-tac-dong-Gia-dich-vu-xe-ra-vao-Ben.doc | 3. BXNT-PA-GIA-SO-20-NGAY-16-3-2022-VV-PA-GIA-DV-XE-RA-VAO-BEN-NAM-2022.pdf | 4. VP-CTY-TIN-NGHIA-NINH-SON.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)