Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.