17 người đang online
°

Thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản cố định

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
Lượt xem: 68
100%

 


thông báo niêm yết giá(18.10.2022_10h24p14)_signed.pdf

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Nguyên (Quyết định số...(31/05/2022 10:13 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thanh Huy (Quyết định số...(31/05/2022 10:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thúy Khâm (Quyết định số...(31/05/2022 10:16 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Xuân Hưng (Quyết định số...(31/05/2022 10:17 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Thanh Châu (Quyết định số 332/QĐ-SGTVT ngày...(31/05/2022 10:19 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (Báo cáo số 2519/BC-SGTVT ngày...(26/10/2022 2:25 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 - từ ngày 15/12/2021 đến...(17/10/2022 3:02 CH)

Báo cáo Đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp...(08/06/2022 11:30 SA)

Báo cáo số 1197/BC-SGTVT ngày 07/6/2022 - Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng...(08/06/2022 11:26 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(08/06/2022 11:09 SA)