98 người đang online
°

Thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản cố định

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
Lượt xem: 104
100%

 


thông báo niêm yết giá(18.10.2022_10h24p14)_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Sở năm 2023 (Quyết định số 515/QĐ-SGTVT ngày...(31/12/2022 2:05 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Nguyên (Quyết định số...(31/05/2022 10:13 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thanh Huy (Quyết định số...(31/05/2022 10:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thúy Khâm (Quyết định số...(31/05/2022 10:16 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Xuân Hưng (Quyết định số...(31/05/2022 10:17 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(25/05/2023 2:29 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(16/03/2023 11:27 SA)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(03/03/2023 9:35 SA)

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 (Kế hoạch số...(03/03/2023 9:18 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham...(24/02/2023 2:45 CH)