76 người đang online
°

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Sở năm 2023 (Quyết định số 515/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2022)

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
Lượt xem: 57
100%

 


515 QĐ-SGTVT(31.12.2022)-Quy chế Chi tiêu nội bộ Cơ quan Sở 2023.pdf | QUY CHẾ KÈM THEO QĐ 515.pdf

Tin liên quan

Thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản cố định(18/10/2022 10:28 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Nguyên (Quyết định số...(31/05/2022 10:13 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Thanh Huy (Quyết định số...(31/05/2022 10:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thúy Khâm (Quyết định số...(31/05/2022 10:16 SA)

QUYẾT ĐỊNH về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Xuân Hưng (Quyết định số...(31/05/2022 10:17 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện công khai DTNS quý III và 9 tháng năm 2023 của Thanh tra Sở(13/10/2023 4:58 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023 (Công văn số 1891/SGTVT-TTrS...(24/07/2023 4:44 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(15/06/2023 4:19 CH)

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm...(31/05/2023 5:02 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(25/05/2023 2:29 CH)