102 người đang online
°

Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 24 - 08 - 2021
Lượt xem: 323
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021.(11/10/2021 6:44 CH)

Lịch Tiếp công dân Quý IV năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(23/09/2021 6:43 CH)

Thông báo Lịch Tiếp công dân Quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(28/06/2021 4:51 SA)

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm...(31/12/2020 4:47 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ(12/11/2020 4:45 SA)