4 người đang online
°

BÁO CÁO Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Đăng ngày 11 - 10 - 2021
Lượt xem: 299
100%

 


Xem chi tiết nội dung Báo cáo: Báo cáo số 2538/BC-SGTVT ngày 11/10/2021
Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch Tiếp công dân Quý IV năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(23/09/2021 6:43 CH)

Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức...(24/08/2021 6:42 CH)

Thông báo Lịch Tiếp công dân Quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(28/06/2021 4:51 SA)

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm...(31/12/2020 4:47 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ(12/11/2020 4:45 SA)