19 người đang online
°

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ của Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 10 - 08 - 2019
Lượt xem: 150
100%

 


        Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải;

        Sở Giao thông vận tải kính gửi đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân Phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ của Sở Giao thông vận tải.

        Rất mong Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận xét, đánh giá theo các nội dung ghi trong Phiếu khảo sát (đính kèm theo công văn này) và gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/8/2019.

        Trân trọng cảm ơn sự tham gia đánh giá, góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

        File tải về: Phiếu khảo sát mức độ hài lòng năm 2019Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công và thực thi công vụ tại Sở...(16/08/2023 9:13 SA)

góp ý dự án Luật Đường bộ (Công văn số 1708/SGTVT-QLVT ngày 07/7/2023)(07/07/2023 9:22 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Công vắn số...(27/06/2023 3:46 CH)

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)