54 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 90/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2023
Trích yếu Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 90.2023.QĐ-UBND (20.11.2023) - Sửa đổi Xếp loại đường bộ.pdf | QĐ 90.2023.QĐ-UBND - Sửa đổi Xếp loại đường bộ - Phụ lục.pdf