55 người đang online
°

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tháng 8 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


2043.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải(30/10/2023 5:13 CH)

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tháng 9 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải(28/08/2023 8:26 SA)

Quyết định thành lập Tổ tiếp công dân (Quyế định số 304/QĐ-SGTVT ngày 18/7/2023) (18/07/2023 8:31 SA)

Nội quy Tiếp công dân (Quyết định số 303/QĐ-SGTVT ngày 17/7/2023)(17/07/2023 8:35 SA)

Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 298/QĐ-SGTVT ngày 10/07/2023)(10/07/2023 8:50 SA)