30 người đang online
°

Thông báo về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Thông báo số 1686/SGTVT-QLVT ngày 05/07/2023)

Đăng ngày 05 - 07 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


1686.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(13/11/2023 5:48 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe (85B-000.95 của HTX ô tô Phan Rang) hết hiệu lực sử dụng (Công văn...(13/11/2023 5:45 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lái xe hạng C, số 790103027287, mang tên Nguyễn Đình Trường...(08/11/2023 5:56 CH)

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(11/08/2023 4:36 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải (Quyết định số 208/QĐ-SGTVT ngày 24/5/2023)(25/05/2023 2:21 CH)