17 người đang online
°

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số 250/QĐ-SGTVT ngày 07/6/2023)

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
Lượt xem: 100
100%

 


250.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 155/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2023 của Sở Giao thông...(25/07/2023 4:41 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(07/06/2023 4:47 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(07/06/2023 4:43 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(05/06/2023 4:42 CH)

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào...(01/06/2023 4:58 CH)