55 người đang online
°

Lịch công tác Lãnh đạo Sở - Tuần thứ 15/2023 (Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 16
100%

 


TUẦN 15.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần thứ 40 - Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)(29/09/2023 4:33 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần thứ 39 - Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023)(24/09/2023 4:31 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần thứ 30 - Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)(21/07/2023 4:29 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần thứ 29 - Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 22/7/2023)(14/07/2023 4:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Tuần thứ 28 - Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)(07/07/2023 4:23 CH)