19 người đang online
°

Thông báo phương tiện (BKS 85C05655 của Hợp tác xã vận tải ô tô Số 1) không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu (Thông báo số 830/SGTVT-QLVT ngày 07/4/2023)

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 64
100%

 


830.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(13/11/2023 5:48 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe (85B-000.95 của HTX ô tô Phan Rang) hết hiệu lực sử dụng (Công văn...(13/11/2023 5:45 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lái xe hạng C, số 790103027287, mang tên Nguyễn Đình Trường...(08/11/2023 5:56 CH)

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(11/08/2023 4:36 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Thông báo số 1686/SGTVT-QLVT ngày 05/07/2023)(05/07/2023 2:42 CH)