34 người đang online
°

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 13/02/2023)

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
Lượt xem: 89
100%

 


32 QĐ-SGTVT (13.02.2023) Thành lập BCĐ CĐS.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số và truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia...(22/09/2023 4:02 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...(10/07/2023 9:16 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023(31/03/2023 5:01 CH)

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Chuyển đổi số” Sở Giao thông vận tải...(22/02/2023 8:00 SA)

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 (Kế hoạch số 340/KH-SGTVT ngày...(21/02/2023 9:38 SA)