12 người đang online
°

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi đối với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc Tế- Chi nhánh Ninh Thuận

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
Lượt xem: 93
100%

 


322 KLTT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ...(15/12/2023 9:15 SA)

Kết luận thanh tra về kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Phú Gia Tiến(09/09/2023 4:40 CH)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021.(11/10/2021 6:44 CH)

Lịch Tiếp công dân Quý IV năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(23/09/2021 6:43 CH)

Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức...(24/08/2021 6:42 CH)