12 người đang online
°

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình (Quyết định số 441/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2023)

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
Lượt xem: 48
100%

 


441.pdf | PL kèm 441.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phối hợp thu hồi phù hiệu (theo Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 20/02/2024 của Sở Giao thông vận tải)(27/02/2024 4:49 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Phan...(26/02/2024 4:57 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Nguyễn...(05/02/2024 11:18 SA)

Quyế định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi...(05/02/2024 11:16 SA)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Hữu...(29/01/2024 3:36 CH)