8 người đang online
°

Báo cáo tình hình thực hiện công khai DTNS quý III và 9 tháng năm 2023 của Thanh tra Sở

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
Lượt xem: 44
100%

 


265-BC.TTrS.pdf | 265-PL.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (Kế hoạch số 405/KH-SGTVT ngày...(16/02/2024 11:29 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...(19/12/2023 4:39 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023 (Công văn số 1891/SGTVT-TTrS...(24/07/2023 4:44 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(15/06/2023 4:19 CH)

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm...(31/05/2023 5:02 CH)