32 người đang online
°

Quyết định số 376/QĐ-SGTVT ngày 07/9/2022 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 07 - 09 - 2022
Lượt xem: 122
100%

 


Đ 376 - 07.09.2022 - Kế hoạch CCHC Sở GTVT 2021-2025.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(23/11/2022 8:31 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022(15/11/2022 8:25 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022(14/11/2022 8:29 SA)