5 người đang online
°

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (Kế hoạch số 2123/KH-SGTVT ngày 15/9/2022)

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
Lượt xem: 7
100%

 


KH2123.SGTVT-15.09.2022-Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...(05/09/2022 4:02 CH)

Kế hoạch số 1982/KH-SGTVT ngày 29/8/2022 về việc Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai...(30/08/2022 5:02 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030(16/06/2022 3:45 CH)

Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu...(16/06/2022 3:18 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số(03/06/2021 6:44 CH)