28 người đang online
°

Kế hoạch số 1847/KH-SGTVT ngày 12/8/2022 về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS

Đăng ngày 12 - 08 - 2022
Lượt xem: 98
100%

 


1847 KH-SGTVT(30.08.2022_15h25p03)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(23/11/2022 8:31 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022(15/11/2022 8:25 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022(14/11/2022 8:29 SA)