7 người đang online
°

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh của Trung tâm GDNN ĐT và SHLX cơ giới Lộc Thọ Ninh Thuận vào ngày 29/07/2022

Đăng ngày 26 - 07 - 2022
Lượt xem: 129
100%

 


95 QĐ-SGTVT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô cho thí sinh của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ninh Sơn...(26/07/2022 8:22 SA)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 cho thí sinh của Trung tâm GDNN ĐT và...(26/07/2022 8:10 SA)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào...(08/07/2022 3:24 CH)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào...(08/07/2022 3:23 CH)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho thí sinh của Trung tâm GDTX - GDNN huyện...(01/07/2022 4:57 CH)