37 người đang online
°

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 1627/KH-SGTVT ngày 20/7/2022)

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 194
100%

 


KH-Phat-dong-Phong-trao-thi-dua-Vi-nguoi-ngheo-gd-2021-2025.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(10/08/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Thực hiện tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023 (Kế hoạch số 1149/KH-SGTVT...(11/05/2023 10:02 SA)

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(08/02/2023 10:02 SA)

Thônng Ứng viên đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án, thời gian thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển...(11/01/2023 11:04 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc...(12/12/2022 4:39 CH)