39 người đang online
°

Thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ (Quyết định số 290/QĐ-SGTVT ngày 15/7/2022)

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
Lượt xem: 161
100%

 


290 QĐ-SGTVT.pdf | Phụ lục Danh sách kèm theo QĐ 290.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phối hợp thu hồi phù hiệu (theo Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 20/02/2024 của Sở Giao thông vận tải)(27/02/2024 4:49 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Phan...(26/02/2024 4:57 CH)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Nguyễn...(05/02/2024 11:18 SA)

Quyế định về việc thu hồi phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi...(05/02/2024 11:16 SA)

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Hữu...(29/01/2024 3:36 CH)