102 người đang online
°

Báo cáo số 1197/BC-SGTVT ngày 07/6/2022 - Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
Lượt xem: 175
100%

 


BC Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.pdf | Phụ lục BC Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (Kế hoạch số 405/KH-SGTVT ngày...(16/02/2024 11:29 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...(19/12/2023 4:39 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai DTNS quý III và 9 tháng năm 2023 của Thanh tra Sở(13/10/2023 4:58 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023 (Công văn số 1891/SGTVT-TTrS...(24/07/2023 4:44 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(15/06/2023 4:19 CH)