105 người đang online
°

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng Quý II năm 2022

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 248
100%

 


1152 VP-SGTVT- Bảng xếp loại QII.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(03/03/2023 9:35 SA)

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 (Kế hoạch số...(03/03/2023 9:18 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham...(24/02/2023 2:45 CH)

Đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 192/KH-SGTVT, ngày 06/02/2023 của Sở GTVT về công tác...(22/02/2023 9:53 SA)

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (Kế hoạch số 192/KH-SGTVT ngày 06/02/2023)(06/02/2023 10:07 SA)