715 người đang online
°

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng Quý II năm 2022

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 314
100%

 


1152 VP-SGTVT- Bảng xếp loại QII.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023 (Công văn số 1891/SGTVT-TTrS...(24/07/2023 4:44 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(15/06/2023 4:19 CH)

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm...(31/05/2023 5:02 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(25/05/2023 2:29 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(16/03/2023 11:27 SA)