16 người đang online
°

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng Quý II năm 2022

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 109
100%

 


1152 VP-SGTVT- Bảng xếp loại QII.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp...(08/06/2022 11:30 SA)

Báo cáo số 1197/BC-SGTVT ngày 07/6/2022 - Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng...(08/06/2022 11:26 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(08/06/2022 11:09 SA)

Quyết định số 81/QĐ-SGTVT ngày 23/3/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn...(06/06/2022 2:57 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp...(03/06/2022 9:27 SA)