36 người đang online
°

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
Lượt xem: 71
100%

 


825 SGTVT-QLVT(25.04.2022_11h33p02)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô...(12/04/2022 3:18 CH)