92 người đang online
°

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2022

Đăng ngày 14 - 03 - 2022
Lượt xem: 191
100%

 


SGTVT-bao-cao-Quy-I-2022(14.03.2022_17h05p19)_signed.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch Thực hiện tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023 (Kế hoạch số 1149/KH-SGTVT...(11/05/2023 10:02 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc...(12/12/2022 4:39 CH)

Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải(03/12/2022 5:04 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(10/08/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Thực hiện tiêu chí tiết kiệm trong chi thường xuyên năm 2023 (Kế hoạch số 1149/KH-SGTVT...(11/05/2023 10:02 SA)

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(08/02/2023 10:02 SA)

Thônng Ứng viên đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án, thời gian thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển...(11/01/2023 11:04 SA)

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc...(12/12/2022 4:39 CH)