49 người đang online
°

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 03 NĂM 2022

Đăng ngày 28 - 02 - 2022
Lượt xem: 222
100%

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe, sau khi trao đổi, thống nhất với các cơ sở đào tạo và các trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải thông báolịch sát hạch lái xe tháng 3 năm 2021

 


TB-Lich-sat-hach-lai-xe-thang-3-2022(24.02.2022_08h18p08)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 6 NĂM 2023(23/05/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 5 NĂM 2023(21/04/2023 8:40 SA)

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 4 NĂM 2023(21/03/2023 10:57 SA)

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 03 NĂM 2023(23/02/2023 10:03 SA)

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2023(22/12/2022 8:10 SA)