44 người đang online
°

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022

Đăng ngày 14 - 11 - 2022
Lượt xem: 62
100%

 


2678 SGTVT-VP (14.11.2022) Đánh giá, xếp loại CBCC quý IV năm 2022.pdf | PL kèm 2678.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...(08/05/2023 10:15 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản năm 2022...(17/01/2023 10:20 SA)

Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 68/KH-SGTVT ngày...(11/01/2023 2:38 CH)