31 người đang online
°

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 09 - 12 - 2023
Lượt xem: 63
100%

 


2809 - KH CCHC 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(23/11/2022 8:31 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022(15/11/2022 8:25 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022(14/11/2022 8:29 SA)

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quý III năm 2022 (Công văn...(16/09/2022 4:17 CH)