22 người đang online
°

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 


xin-y-kien-du-thao-VB-cua-UBND-tinh-(29.06.2022_15h48p51)_signed.pdf | 1. DT-QD-cua-UBND-.docx | DT-Quy-che.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô...(12/04/2022 3:18 CH)