25 người đang online
°

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 144
100%

 


CV khao sat muc do hai long 2022.pdf | Phiếu khảo sát mức độ hài lòng 2022(06.10.2022_09h59p14)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)

Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô...(12/04/2022 3:18 CH)