76 người đang online
°

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô đối với Nguyễn Vũ Hoàng Hiếu (Quyết định số 423/QĐ-SGTVT ngày 18/10/2022)

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
Lượt xem: 214
100%

 


423 QĐ-SGTVT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 155/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2023 của Sở Giao thông...(25/07/2023 4:41 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(07/06/2023 4:47 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(07/06/2023 4:44 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(07/06/2023 4:43 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Quyết định số...(05/06/2023 4:42 CH)