5 người đang online
°

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Thanh tra Giao thông vận tải

Đăng ngày 31 - 12 - 2020
Lượt xem: 138
100%

 


Xem Nội dung Thông báo chi tiết: Thông báo số 298/TB-TTrS ngày 30/12/2020
Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh...(21/11/2023 11:14 SA)

Kết luận thanh tra về kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Phú Gia Tiến(09/09/2023 4:40 CH)

BÁO CÁO Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021.(11/10/2021 6:44 CH)

Lịch Tiếp công dân Quý IV năm 2021 của Sở Giao thông vận tải(23/09/2021 6:43 CH)

Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức...(24/08/2021 6:42 CH)