2 người đang online
°

Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải 5 năm 2021-2025

Đăng ngày 29 - 06 - 2020
Lượt xem: 79
100%

 

        Thực hiện Chỉ  thị số 14/CT-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải 5 năm 2021-2025.
        
        Nhằm đảm bảo các nội dung đánh giá, phản ánh đúng kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành Giao thông vận tải trong thời gian qua, cũng như định hướng kế hoạch nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021-2025 đảm bảo hoàn chỉnh, mang tính khả thi. Sở Giao thông vận tải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải 5 năm 2021-2025.

        Các ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan bằng hình thức văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận, địa chỉ: số 142 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc gửi ý kiến góp ý trực tiếp thông qua địa chỉ email:
trungtuyen@ninhthuan.gov.vn   trước ngày 04/7/2020.

        Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân.
        Trân trọng cảm ơn!


 (Đính kèm dự thảo Kế hoạch phát triển ngành GTVT 5 năm 2021-2025)


                                                                                                        Nguyễn Trung Tuyến


 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)