38 người đang online
°

Văn bản về việc thực hiện Công điện khẩn số 1475/CĐ-BNN-TY ngày 17/02/2017

Đăng ngày 01 - 03 - 2017
Lượt xem: 171
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyển đổi số trong giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(21/10/2023 10:26 SA)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và triển khai ứng dụng “SmartBus”(21/10/2023 5:43 CH)

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận...(27/02/2023 10:55 SA)

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận tham gia triển lãm thành tựu ngành Giao thông vận tải...(30/03/2022 4:18 CH)

Hội nghị Sơ kết Kế hoạch 989/KHLN-SGTVT-CAT ngày 28/8/2015 về Phối hợp tổng kiểm tra, xử lý vi...(30/05/2016 3:19 SA)