Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 24/3/2023, Công đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Sơn Thái – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Trần Minh Từ – Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023-2028

 

Theo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm ký 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải hiện có 04 Công đoàn bộ phận (Cơ quan Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB, Văn phòng Ban ATGT) với tổng số đoàn viên công đoàn đang tham gia sinh hoạt là 78, trong đó: nữ chiếm tỷ lệ 19%, nam chiếm 81%, đảng viên 70%; về trình độ học vấn: Thạc sĩ chiếm tỷ lệ 10%, đại học 84%, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 6%; về trình độ cao cấp LLCT chiếm tỷ lệ 16%, trung cấp 15%.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Sở triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào các dự thảo: báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, Đại hội cũng thảo luận và góp ý kiến các văn kiện của Đại hội.

Đồng chí Đinh Thị Sơn Thái – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Thị Sơn Thái – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh; ý kiến phát biểu tiếp thu và chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí: Trần Quang Ngọc, Nguyễn Hữu Thế, Lê Đình Phú, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn Thị Bích Dung; bầu 2 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Để biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023 không tái cử, ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí.

Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tặng hoa cảm ơn các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2017-2023 không tái cử

 

Kết thúc Đại hội, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn chủ tịch điều hành lấy ý kiến biểu quyết với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Đại hội bế mạc thành công, tốt đẹp./.

 

 

                                                                                                        Trượng Thanh Sang – VP Sở.