Tham dự Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế tỉnh

Ngày 16/02/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận tham dự Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế tỉnh tại phòng họp Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (Trưởng khối thi đua năm 2023).

Đại diện Sở Giao thông vận tải tham dự hội nghị là Ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc Sở; cùng các Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị trong khối: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

Năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận là Trưởng khối thi đua, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua các dự thảo Kế hoạch công tác, Quy chế hoạt động và Giao ước thi đua năm 2023 của khối. Đại diện các đơn vị đã góp ý và thống nhất nội dung các dự thảo.

Hội nghị cũng đã thảo luận nhiều vấn đề, thảo luận tổ chức các hoạt động giao lưu về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, … để tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong khối.

 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2023

 

Cuối hội nghị, Lãnh đạo đại diện các đơn vị trong khối đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua với sự chứng kiến của đại diễn lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng các đơn vị.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp

 

 

                                    

                                                                                                Trượng Thanh Sang – VP Sở